Gemeentehuis Capelle a/d IJssel

Gemeentehuis Capelle a/d IJssel

De gemeente Capelle a/d IJssel heeft in 2017 de renovatie van het laagbouwdeel Gemeentehuis (o.a. klant-contact-centrum, raadzaal) aanbesteed, welke in 2018 zou worden opgeleverd. In verband met onder andere herhaaldelijke ontevredenheid omtrent de geleverde kwaliteit...
Haga Ziekenhuis – Technisch Bedrijf

Haga Ziekenhuis – Technisch Bedrijf

Inrichting AO/IC Bij het technisch bedrijf van het HagaZiekenhuis zijn we sinds 2017 betrokken bij het inrichten en ondersteunen van de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC).In dit project stellen we in samenwerking met het HagaZiekenhuis de...
Synarchis – Rekenmodel nieuwbouw basisscholen

Synarchis – Rekenmodel nieuwbouw basisscholen

Bij de nieuwbouw van basisscholen is er in een vroege fase behoefte aan inzicht in de te verwachten investeringskosten. Ook moeten er diverse keuzes gemaakt worden wat betreft het ambitieniveau voor duurzaamheid en het ‘frisse scholen’-beleid. Om de impact van deze...
Prinzenadvies Laboratoriumhuisvestiging BKD

Prinzenadvies Laboratoriumhuisvestiging BKD

Voor de nieuwe laboratoriumhuisvesting voor de bloembollenkeuringsdienst (BKD) wordt circa 650 m² verbouwd en 995 m² nieuw gebouwd. In opdracht van PrinzenAdvies hebben wij de bouwkostenbegroting op basis van het definitief ontwerp opgesteld waarna een taakstellend...
Rijnstate Arnhem – OKC

Rijnstate Arnhem – OKC

Rijnstate heeft ons ingeschakeld in de structuurfase, voor IC, MC, OKC en het Vrouw-Kind-Centrum. We hebben berekeningen gemaakt voor de bouwkosten en de investeringskosten, Deze ramingen zijn meegenomen in de beslisdocumenten. Daarbij zijn de gegevens voor de...