Berchmanianum

Berchmanianum

Opstellen bouwkostenraming in haalbaarheidsfase, toets directiebegroting ontwerpteam en toets aanbesteding Eind 2013 is campus Heyendaal vanwege de aankoop van het terrein en klooster Berchmanianum, uitgebreid met circa 7,5 hectare. Het voormalige klooster krijgt...
Gymnasion

Gymnasion

Opstellen bouwkostenraming in budgetteringsfase en toets aanbesteding Voor de Faculteit der Managementwetenschappen werd het bestaande Gymnasion ingrijpend verbouwd. De verbouwing omvatte onder meer nieuwbouw van een vierde lob aan de noordzijde en nieuwbouw van drie...
Maria Montessorigebouw

Maria Montessorigebouw

Een van de projecten waar Benker Bouweconomie sinds 2014 tot heden bij betrokken is geweest op de campus van Radboud Universitair Vastgoed Bedrijf is de nieuwbouw van het Maria Montessorigebouw. Dit gebouw zal worden opgeleverd in 2020 en huisvesting gaan bieden aan...