• Begeleiding DBM&O Nieuwbouw locatie Meppel

  • In Meppel wordt nieuwbouw ontwikkeld voor het Isala (ziekenhuis) en Noorderboog (zorginstelling). Deze ontwikkeling wordt in de vorm van een DBM&O-contract vormgegeven.

    In het voortraject bij de selectie bouwteampartner hebben we financiële ondersteuning geboden binnen het M&O deel. Belangrijkste uitkomst van dit traject was het vaststellen van de plafond-bedragen Maintain, Schoonmaak en Beheer binnen de aanbesteding.

    In het vervolgtraject, na de aanbesteding, zijn we voor het M&O-deel betrokken bij de doorontwikkeling van het DBM&O-contract tot een tactisch document en de daarop volgende prijsvormingsfase.