• Benker Workshop Bouwkosten

    17/03/2020
  • In 2 sessies een geslaagde workshop Bouwkosten mogen geven aan de afdeling Beheer van het Universitair Vastgoed Bedrijf, Radboud Nijmegen. Naast theoretische uitleg over de opbouw van bouwkosten (bouwkundig, installatietechnisch en infrastructureel) en de opmaat tot investeringskosten zijn de deelnemers ook zélf actief geweest. Zo is met huiswerkopdrachten gevraagd naar de huidige werkwijze omtrent budgetteren en contracteren én het schrijven van een plan van aanpak hoe te komen van een klantvraag tot een budget tot een aanbieding. Met casus tijdens de workshops is een budget bepaald voor een fictieve kleine verbouwing en zijn verschillende offerten financieel met elkaar vergeleken. Verder hebben we een handreiking gedaan van vuistregels en kostenkengetallen van veel voorkomende werkzaamheden voor de afdeling, en zijn interessante naslagwerken gedeeld. Met vakmensen samen het bouwkostenvak bespreken en uitdiepen, het heeft over en weer veel kennisdeling gebracht! Zéker voor herhaling vatbaar.