Beoordeling Meerjaren onderhoudskosten begroting (MJOB) DO, TO en UO-fase Amare

Beoordeling Meerjaren onderhoudskosten begroting (MJOB) DO, TO en UO-fase Amare

In de periode juni 2017 t/m juli 2021 heeft de gemeente Den Haag samen met Bouwcombinatie Cadanz het nieuwe onderwijs- en cultuurcomplex aan het Spui (Amare) gerealiseerd. Inmiddels is het gebouw feestelijk in gebruik genomen en vormt Amare het cultureel hart van Den Haag.

Amare biedt onderdak aan vier Haagse culturele topinstellingen: het Residentie Orkest, het Nederlands Danstheater, het Koninklijk Conservatorium en de Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag.

Met de bouwcombinatie (Cadanz) is een UAV-GC contract gesloten (DBM). De onderhoudsbegroting is voor 40 jaar opgesteld en het onderhoudscontract is voor 25 jaar aangegaan.

Ten tijde van de realisatie (medio 2020) t/m oplevering werk en opstart beheersfase (eind 2021) heeft de Gemeente Den Haag aan Benker verzocht kostendeskundigheid in te zetten voor diverse kostengerelateerde vraagstukken voor het project, als ondersteuning aan de gemeentelijke projectorganisatie. De werkzaamheden bestaan vooral uit het adviseren over de onderhoudskosten. Daartoe behoort onder andere het controleren van door Cadanz verstrekte onderhoudsbegrotingen en onderhouds-VTW’s, het voeren van adviesgesprekken en onderhandelingen met Cadanz over marktconformiteit van de aanbiedingen.

Foto: Foto 1: Amare in uitvoering (foto Google-Maps)