Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis (ETZ)

Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis (ETZ)

Kostenmanagement nieuwbouw ETZ Tilburg In 2019 hebben we voor ETZ de massastudie op basis van vormfactoren en kengetallen begroot. Dit betrof zowel de beoogde bouwplannen tot 2050 alsmede de terrein inclusief infrastructurele werken als bruggen en wegen. Inmiddels is...
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Afprijzen bouwkosten ECP-programma Eurostat (Europese Unie) voor publicatie in heel Europa (o.a. voor vergelijken landen en regio’s). In opdracht van het CBS stelt Benker Bouweconomie sinds 2023 jaarlijks voor Nederland bouwkostendata op voor diverse bouwwerken, ter...
Stek Wonen 

Stek Wonen 

Verduurzaming woningen Kloosterwei te Warmond Voor de geplande verduurzaming van 31 woningen hebben wij eind 2023 voor Stek Wonen voor een viertal scenario’s de bouwkosten geraamd.
PORTAAL

PORTAAL

Vaste partner kostenmanagement Portaal is sinds de start van Benker Bouweconomie in 2014 een vaste opdrachtgever. Wij worden ingeschakeld bij acquisitietrajecten, budgetteringen, opstellen begrotingen en marktconformiteitstoetsen van legio projecten. Dit betreft...
HAN 

HAN 

Projectbegeleiding studenten 2e jaar HAN Facility Management Vier tweede jaarstudenten hebben in acht weken voor het blok Managen, Ondernemen en Adviseren een onderzoeksproject uitgevoerd voor en onder begeleiding van Benker Bouweconomie. Als resultaat is een...
Gemeente Zeist 

Gemeente Zeist 

Sport en Horeca Paviljoen Blikkenburg, Second Opinion Voor de Gemeente Zeist zijn we gevraagd om de bouw- en investeringskostenraming in het licht van de actuele marktomstandigheden te toetsen op marktconformiteit. Hiervoor hebben wij op basis van vormfactoren en...