Cauberg Huygen – Energietransitie

In het kader van de klimaatopgave die woningcorporaties hebben, heeft Cauberg Huygen in opdracht van een woningcorporatie in een aantal wijken onderzoek gedaan naar het renoveren van bestaande woningen tot gasloze woningen.Voor de verschillende woningtypen in deze wijken, zijn voor de hoofdvarianten ‘stadsverwarming’ en ‘all-electric’ elk tien concepten uitgewerkt. Om een afweging in de concepten te kunnen maken, hebben wij investeringsramingen opgesteld voor de ontwikkelde concepten.