5 B’s van Benker: Begroten – Budgetteren – Bewaken – Bemiddelen – Beoordelen

benker-bouweconomie-bouwkostenadvies-groesbeek-nijmegen-eo-3.jpg

Begroten

Bouwkosten, investeringskosten, exploitatiekosten, levensduurkosten: in iedere fase wilt u inzicht hebben in de financiële status van uw project. Of het nu renovatie, herbestemming of nieuwbouw betreft, wij zetten voor u een betrouwbare begroting op, van alle percelen (bouwkundig, installaties, vaste inrichtingen en terrein). Als leidraad hanteren wij de NEN2699. Benker begroot.

benker bouweconomie bouwkostenadvies groesbeek nijmegen eo

Budgetteren

Bij de aanvang van een bouwproject komt al snel de vraag wat dat gaat kosten? Inzicht hebben in de bouw- en investeringskosten om het project te ontwikkelen en realiseren komen samen in het budget: de noodzakelijke financiële middelen. Op basis van de beschikbare gegevens kunnen wij te allen tijde het benodigde budget voor u bepalen. Of het nu is vanaf een programma van eisen of ontwerp óf, ingeval enkel een bouwinitiatief is genomen, op basis van onze brede ervaring en benchmarking. Een budget dat volstaat tot het feestelijke moment van ingebruikname. Benker budgetteert.

benker bouweconomie bouwkostenadvies groesbeek nijmegen eo

Bewaken

Grip hebben maar vooral ook grip houden op de kosten van uw project zijn essentieel. Wij nemen het ‘kosten-stuur’ graag in handen om zowel de kostenuitgaven te monitoren maar vooral ook de prognoses tot einde werk goed in beeld te hebben. Indien nodig moeten bijsturen (bijvoorbeeld alternatieve ontwerpoplossingen aandragen) waarbij uw gewenste kwaliteiten zo goed als mogelijk intact blijven, behoren tot onze rol. Benker bewaakt.

benker bouweconomie bouwkostenadvies groesbeek nijmegen eo

Bemiddelen

Bij veel organisaties is er behoefte aan een bouweconomische vraagbaak. Een betrouwbare, betrokken partner die effectief en efficiënt handelt. Benker vervult deze rol voor verschillende (professionele) opdrachtgevers. Klaar staan voor advies omtrent budgetteren, begroten en beoordelen. Maar ook het inbrengen van de juiste financiële parameters voor een kostenbewuste aanbestedingsstrategie, optreden als intermediair bij een geschil of u bijstaan aan de onderhandelingstafel, kunnen wij voor u invullen. Wij beschikken over brede kostenkennis en helpen u daarmee graag verder. Benker bemiddelt.

benker bouweconomie bouwkostenadvies groesbeek nijmegen eo

Beoordelen

Bent u niet overtuigd van de betrouwbaarheid van een opgestelde begroting door een adviseur of aannemer? Twijfelt u aan de compleetheid? Zoekt u een gedegen partner om u bij te staan bij de beoordeling en afhandeling van meer- en minderwerken? Benker kan een toetsing of een second opinion voor u uitvoeren, zowel globaal op kostenkengetallen óf middels een grondige analyse. Ook om risico’s maar zéker ook kansen inzichtelijk te maken. Wat we voor u kunnen begroten kunnen we natuurlijk ook van een ander voor u toetsen! Benker beoordeelt.