Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis (ETZ)

Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis (ETZ)

Kostenmanagement nieuwbouw ETZ Tilburg

In 2019 hebben we voor ETZ de massastudie op basis van vormfactoren en kengetallen begroot. Dit betrof zowel de beoogde bouwplannen tot 2050 alsmede de terrein inclusief infrastructurele werken als bruggen en wegen. Inmiddels is de eerste fase, het Acuut Blok en de Kliniek, aanbesteed (eind 2023) op basis van het Definitief Ontwerp. De eerste fase omvat circa 35.000m² bruto vloeroppervlak. Het totaal van de gefaseerde nieuwbouw betreft zo’n 120.000m².

In de ontwerpfase hebben we de begrotingen van het Ontwerpconsortium getoetst en ETZ geadviseerd, mede naar aanleiding van de marktontwikkelingen in de jaren 2020-2023. De aanbiedingen zijn door ons beoordeeld en geanalyseerd ten opzichte van de directiebegroting.