Franciscus Gasthuis & Vlietland

Franciscus Gasthuis & Vlietland 

Kostenadvieswerkzaamheden 2023

Voor de verbouwingsprojecten Bronchokamer, Dermatologisch Dagbehandelcentrum en het Simulatiecentrum hebben wij de aanbiedingsprijzen op marktconformiteit getoetst. Op basis van deze toetsen en analysen hebben we aanbevelingen gedaan voor het vervolg.

Naast de marktconformiteitstoetsen hebben voor het Dermatologisch Dagbehandelcentrum (DDC) en de tijdelijke Spoedeisende Hulp / Huisartsenpost (SEH/HAP) begrotingen opgesteld. Voor DDC sloten de aanbiedingsprijzen nagenoeg op onze begroting. De SEH/HAP moet nog worden aanbesteed.