Franciscus Gasthuis & Vlietland

Het Franciscus Gasthuis & Vlietland (Franciscus) heeft een strategisch vastgoedplan voor de beide locaties op laten stellen. Onderdeel van dit strategisch vastgoedplan is een kostenraming. In deze kostenraming worden de te verwachten kosten bij uitvoering van het vastgoedplan voor de komende jaren geraamd. 

Vanuit de afdeling Finance & Control was er behoefte aan een second opinion op de raming. In de second opinion hebben we naast het toetsen van de kosten een analyse gedaan van de risico’s op het gebied van het programma en de planning. Op basis van deze toets en analyse hebben we aanbevelingen gedaan voor het vervolg.