Gemeentehuis Capelle a/d IJssel

De gemeente Capelle a/d IJssel heeft in 2017 de renovatie van het laagbouwdeel Gemeentehuis (o.a. klant-contact-centrum, raadzaal) aanbesteed, welke in 2018 zou worden opgeleverd. In verband met onder andere herhaaldelijke ontevredenheid omtrent de geleverde kwaliteit en uitvoeringsplanning is in 2018 besloten het werk met de gecontracteerde aannemer te ontbinden.

Cost Management of Real Estate Projecten (CmreP) heeft Benker Bouweconomie gevraagd om in samenwerking met CmreP het financiële proces omtrent contract-ontbinding en het contracteren van een nieuwe aannemer voor de gemeente te begeleiden. Dit betrof onder andere de financiële opname stand van het gerede werk, het begroten van de herstelkosten alsmede het opstellen van een totaaloverzicht aangaande de claimkosten.

Ook is invulling gegeven aan het 1 op 1 contracteren van een nieuwe aannemer, die het renovatieproject waar nodig hersteld en afrond conform gevraagde specificaties. Hierbij is de aanbieding getoetst op marktconformiteit en zijn de onderhandelingen voor prijsafronding gedaan. Beide processen zijn naar tevredenheid verlopen