• Radboud Universitair Vastgoed Bedrijf

    Opstellen bouwkostenraming in budgetteringsfase en toets aanbesteding

    Voor de Faculteit der Managementwetenschappen werd het bestaande Gymnasion ingrijpend verbouwd. De verbouwing omvatte onder meer nieuwbouw van een vierde lob aan de noordzijde en nieuwbouw van drie schakels tussen de vier lobben aan de oostzijde.