Haga Ziekenhuis – Technisch Bedrijf

Inrichting AO/IC

Bij het technisch bedrijf van het HagaZiekenhuis zijn we sinds 2017 betrokken bij het inrichten en ondersteunen van de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC).In dit project stellen we in samenwerking met het HagaZiekenhuis de verschillende processen vast om als afdeling in control te zijn. Daarnaast stellen we de benodigde formats op en ondersteunen we waar nodig.Ook inhoudelijk geven we invulling aan enkele processtappen, zoals bij het opstellen van ramingen ten behoeve van budgetbepaling.