Het Duifje in Arnhem

Bouwkostenramingen

Tijdens de ontwikkeling van een plan ondersteunen we op diverse momenten (VO, DO, UO) door het opstellen van een bouwkostenraming, veelal op elementenniveau. Op basis hiervan kan het ontwerp indien nodig bijgesteld worden. Een voorbeeld hiervan is Het Duifje in Arnhem (2017):

Voor het verduurzamen van woningen in de wijk Het Duifje in Arnhem waren verschillende scenario’s opgesteld. Ten behoeve van het selecteren van de voorkeursvariant, hebben we de bouwkosten van de verschillende scenario’s geraamd.