Maria Montessorigebouw

Een van de projecten waar Benker Bouweconomie sinds 2014 tot heden bij betrokken is geweest op de campus van Radboud Universitair Vastgoed Bedrijf is de nieuwbouw van het Maria Montessorigebouw. Dit gebouw zal worden opgeleverd in 2020 en huisvesting gaan bieden aan de faculteit der Sociale Wetenschappen.

Enkele werkzaamheden die wij in het voorbereidings- en ontwerptraject hebben verricht:

  • Investeringskostenraming op basis van het Programma van Eisen
  • Second opinion op de ontwerpbegrotingen (schetsontwerp, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en de bestekbegroting) zoals deze zijn opgesteld door het ontwerpteam
  • Advisering over de contractstukken zijnde de gunningsleidraad, het bestek en de inschrijfstaat
  • De financiële beoordeling van de aanbesteding
  • Advies aangaande de financiële rapportages inclusief monitoring van de demarcatie met andere (deel)projecten

Ontwerp gemaakt door Inbo