Nieuwbouw basisschool Capelle a/d IJssel

De Eben Haëzerschool en de Rehobothschool van de Vereniging tot het Verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag (VVOGG) in Capelle aan den IJssel gaan fuseren. Voor de nieuwe school wordt nieuwbouw gerealiseerd, gelegen aan de Alkenlaan.
Het nieuwe gebouw is bedoeld voor circa 470 leerlingen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar. Er wordt ook een gymzaal gerealiseerd voor het bewegingsonderwijs, een kinderopvang voor kinderen jonger dan vier jaar en een buitenschoolse opvang in samenwerking met CKO De Ark.
Ten behoeve van financiële grip op het investeringsbudget is Benker gevraagd, los van het geselecteerde ontwerpteam, vinger aan de pols te houden over de uitwerking van het ontwerp binnen de budgettaire kaders. Naast ‘financiële toetsing en sturing’ op het ontwerp in VO, DO en TO- fase wordt ook op technisch vlak input geleverd in second opinion kwaliteitstoetsen op de geleverde fasedocumenten. Medio 2021 staat de oplevering gepland.Ontwerp door RoosRos Architecten
https://www.roosros.nl