• Normbedragen nieuwbouw sociale woningbouw

  31/08/2020
 • Ieder nieuwbouw (woning)bouwproject is uniek. Met telkens weer een andere bouwsom. En veel te kiezen variabelen. Onmogelijk om vooraf goed te budgetteren! Of misschien toch wel? In opdracht van en in samenwerking met WD Bouw(kosten)advies BV (www.wd-bka.nl) heeft Benker (www.benker.nl) voor een middelgrote woonstichting in Brabant, op modelmatige wijze een tool gemaakt voor het bepalen van normbedragen bouwkosten. Hiermee kan, op basis van slechts enkele te kiezen parameters en te selecteren modules, op basis van een (uniforme) programma van eisen (pve) vroegtijdig betrouwbaar het bouwkostenbudget worden bepaald.

  INPUT BEGROTINGSMODELLEN
  Ònder de motorkap zitten de begrotingsmodellen van een aantal veel voorkomende referentie woningtypen van de woonstichting, geënt op het pve. Dit zijn geschakelde eengezinswoningen (EGW) en gestapelde meergezinswoningen (MGW). Van ieder zijn 3 varianten bepaald:

  • EGW klein met 95m2 GBO (gebruiksoppervlakte);
  • EGM groot met 110 m2 GBO;
  • EGM senioren met 95 m2 GBO;
  • MGW klein met 50 m2 GBO;
  • MGW middel met 65 m2 GBO;
  • MGW groot met 80 m2 GBO.
 • Met behulp van afspraken in onder andere projectomvang (aantal wooneenheden), beukmaten, type ontsluiting (portaal of galerij), fundatiewijze (op staal of palen), aantal bouwlagen, duurzaamheidsaspecten (BENG/NOM) en overige specifieke functionele eisen, zijn met betrouwbare vormfactoren en kostenkengetallen (ervaring, benchmark) de kostenmodellen opgesteld en begroot, prijspeil heden.

  OUTPUT PROJECTBLADEN

  Bóven de motorkap dient als output een projectblad, met hierop informatie over de verschillende oppervlakten, de bepalende vormfactoren, de kostenkengetallen per hoofdbouwdeel en het totaal, de globale kwaliteit en een referentietekening/foto.

 • KEUZE MODULES
  Apart te kiezen zijn enkele veelvoorkomende modules, welke ook modelmatig zijn begroot:

  • EGW, kopgevel;
  • EGW, dakvorm plat dak i.p.v. hellend;
  • EGW zolder inrichten als verblijfsruimte (slaapkamer);
  • EGW en MGW Luchtwarmtepomp (i.p.v. bodem);
  • MGW bovenste bouwlaag met (deels) hellend dak/gevel bedekt met pannen;
  • MGW functie woning geschikt voor zorgunit (i.p.v. reguliere woning, o.b.v. pve zorgwoning).

  Samengebracht in een heldere rapportage met bijgevoegde projectbladen kan de opdrachtgever hiermee prima uit de voeten voor het budgetteren van nieuwbouw woningbouwprojecten. Uiteraard met service van de kostenadviseur op afstand ingeval specifieke bouwwensen en bijvoorbeeld advies in verband met marktconjunctuur.

  Download het projectblad