Prinzenadvies Laboratoriumhuisvestiging BKD

Voor de nieuwe laboratoriumhuisvesting voor de bloembollenkeuringsdienst (BKD) wordt circa 650 m² verbouwd en 995 m² nieuw gebouwd. In opdracht van PrinzenAdvies hebben wij de bouwkostenbegroting op basis van het definitief ontwerp opgesteld waarna een taakstellend budget voor de uitvoerende partijen bepaald is.

De aanbiedingen van de aannemers zijn gespiegeld door ons aan die begroting. Daardoor was er snel inzicht in de marktconformiteit van de meest gerede aanbieding en kon de opdracht verstrekt worden. Realisatie start in 2019.