Rijnstate Arnhem – OKC

Rijnstate heeft ons ingeschakeld in de structuurfase, voor IC, MC, OKC en het Vrouw-Kind-Centrum. We hebben berekeningen gemaakt voor de bouwkosten en de investeringskosten, Deze ramingen zijn meegenomen in de beslisdocumenten. Daarbij zijn de gegevens voor de investeringen het zaken die niet direct met de bouw te maken hebben, aangeleverd door Rijnstate zelf.

Uiteindelijk koos men voor een partij, waarvan wij de aanbieding getoetst hebben aan de gestelde kaders. Ook werd er gekeken of de aanbiedingen marktconform zijn en of er risico’s aan te wijzen waren. De rol van Benker Bouweconomie is sinds de gunning van het werk overgegaan in de bewaking van het project.