Second opinion financiële huisvestingsvraagstukken en algemene kostenadvisering

Het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) heeft ten behoeve van het continue proces van verbeteren en optimaliseren van haar zorgactiviteiten diverse huisvestingsvraagstukken.

HMC sector Huisvesting- en vastgoedprojecten werkt samen met Benker Bouweconomie. Benker Bouweconomie wordt regelmatig verzocht financiële overzichten op te stellen en/of te toetsen op marktconformiteit, onder meer:

  • (budgettaire) Investeringsoverzichten en/of exploitatiekosten van divers uiteenlopende huisvestingsvraagstukken;
  • Beoordelen incl. prijsonderhandeling met aannemers over aanbiedingen van diverse bouwkundige en installatietechnische projecten;
  • Voorbeelden van bovenstaande vraagstukken zijn het huisvesten van Pet-ct Antoniushove, renoveren verpleegafdelingen Westeinde en Antoniushove, renoveren SEH Westeinde en (tijdelijk) huisvesten Moeder-Kind Centrum te Westeinde;
  • Overige bouweconomische vraagstukken (bijv. aanreiken kostenkengetallen).

Voor de uitwerking van verschillende (deel)projecten (ontwerpfase, prijsvormingsfase, engineeringsfase, realisatiefase en beheer) heeft HMC Benker Bouweconomie verzocht te gaan ondersteunen in het hebben en houden van financiële grip op de verschillende (deel)investeringsbudgetten met doorkijk naar de exploitatie in het beheer