Synarchis – Rekenmodel nieuwbouw basisscholen

Bij de nieuwbouw van basisscholen is er in een vroege fase behoefte aan inzicht in de te verwachten investeringskosten. Ook moeten er diverse keuzes gemaakt worden wat betreft het ambitieniveau voor duurzaamheid en het ‘frisse scholen’-beleid.

Om de impact van deze keuzes inzichtelijk te maken, hebben Synarchis en Benker een rekenmodel ontwikkeld waarin op basis van het leerlingenaantal en enkele ruimtelijke basisgegevens een indicatie gegeven wordt van de investeringskosten in de verschillende duurzaamheids- en ‘frisse scholen’-ambitie.