• Toetsing diverse projecten

  • Woningcorporatie Portaal

    Jaarlijks toetsen we voor verschillende projecten de ingediende open begrotingen van aannemers. Deze aanbiedingen kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden, renovatie, aanpassen huisvesting en complete nieuwbouw. Wanneer nodig ondersteunen we ook in de gesprekken met de aanbiedende partij. Een voorbeeld hiervan is het Jochem Janszplantsoen in Odijk (2018)

    Na het haalbaarheidsonderzoek in 2017 heeft Portaal in 2018 een aanbieding voor het project ontvangen. De aanbieding voor verschillende varianten (Bouwbesluit/NOM/NOM-ready) is door ons getoetst.