Volkshuisvesting Arnhem

Volkshuisvesting Arnhem heeft, ten behoeve van het project verduurzamen jaren ’60 woningen in de wijk Malbergen, een bouwteampartner ingeschakeld voor uitwerking ontwerp en realisatie.De verduurzaming van 112 woningen wordt in 3 varianten uitgevoerd: sloop/nieuwbouw, renovatie hoog en renovatie laag (zgn. conserveren). Bij de prijsvormingsfase zijn wij ingeschakeld om een ‘schaduwbegroting bouwkosten’ op te stellen voor de te nemen maatregelen aan de woningen, ter toetsing van de marktconformiteit van de aanbieding van de bouwteampartner.Ook de algemene bouwplaatskosten zijn, mede op basis van planning bouwteampartner, begroot. Onze begrotingen zijn vervolgens globaal gespiegeld en geanalyseerd met de begrotingen van de bouwteampartner, voor financieel overleg en besluitvorming.